WETTELIJKE VERMELDINGEN

Juridische disclaimer

Deze website is eigendom van Tops-Schaut bvba.

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel:

Tops-Schaut bvba

Noordervaart 23

2200 Herentals

Tel. 014/26.12.67

info@topsschaut.be

ondernemingsnummer : 0452.230.727

INZAMELEN VAN INFORMATIE – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Tops-Schaut bvba op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@topsschaut.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Tops-Schaut bvba uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

AANSPRAKELIJKHEID

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Tops-Schaut bvba contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Tops-Schaut bvba kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tops-Schaut bvba, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tops-Schaut bvba verstrekt. Tops-Schaut bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres

WAAROM Tops-Schaut bvba GEGEVENS NODIG HEEFT
Tops-Schaut bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Tops-Schaut bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Tops-Schaut bvba GEGEVENS BEWAART
Tops-Schaut bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Tops-Schaut bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PRIVACYVERKLARING

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Tops-Schaut bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tops-Schaut bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Tops-Schaut bvba maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tops-Schaut bvba bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Tops-Schaut bvba te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tops-Schaut bvba heeft hier geen invloed op.
Tops-Schaut bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Tops-Schaut bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@topsschaut.be. Tops-Schaut bvba zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Tops-Schaut bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tops-Schaut bvba maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tops-Schaut bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tops-Schaut bvba op via info@topsschaut.be. www.topsschaut.be is een website van Tops-Schaut bvba .